Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2012 činí 19 % (s výjimkou investičního fondu, podílového fondu, zahraničního fondu kolektivního investování a penzijního fondu, pro které platí 5 %). U příjmů zahrnutých do samostatného základu daně podle § 20b činí sazba daně 15 %.Sazbu daně z příjmů právnických osob upravuje § 21 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rok

Sazba daně

2014

19 %

2013

19 %

2012

19 %

2011

19 %

2010

19 %

2009

20 %

(s výjimkou investičních a podílových fondů, pro které platí 5 %)

2008

21 %

2007

24 %

2006

24 %

2005

26 %

2004

28 %

2003

31 %

2002

31 %

2001

31 %

2000

31 %

1999

35 %

 

  


Facebook


Twitter

Sledujte nás na Twitteru