Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob

Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob

 

2016

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2016 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. 
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe. 
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe.

Solidární daň:  z měsíčního příjmu nad 108 024 Kč se zvýší daň ještě o 7%

Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16§ 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2015

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2015 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. 
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe. 
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe.

Solidární daň:  z měsíčního příjmu nad 106 444 Kč se zvýší daň ještě o 7%

Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16§ 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2014

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2014 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. 
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe. 
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe.

Solidární daň:  z měsíčního příjmu nad 103 768 Kč se zvýší daň ještě o 7%

Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 a § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

2013

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2013 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. 
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe. 
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe.

Solidární daň:  z měsíčního příjmu nad 103 536 Kč se zvýší daň ještě o 7%

Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 a § 16a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 


 

2012

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2012 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. 
U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za sebe. 
U zaměstnavatelů je daňově uznatelným výdajem pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen hradit sám za sebe.

Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 


 

2011

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2011 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel ve výši 11 %) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, tj. 34 %. U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

 

Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2010   2009   2008
Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2010 byla ve  15 % ze základu daně.     Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2009 byla ve  15 % ze základu daně.     Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činila 15 %.

2006, 2007
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 121 200 12 %  
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200 Kč
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200 Kč

 

2005
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 109 200 15 %  
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

 

2004
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 109 200 15 %  
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

 

2003
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 109 200 15 %  
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč

 

2002
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 109 200 15 %  
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč
 

2001
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 109 200 15 %  
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč
 

2000
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 102 000 15 %  
102 000 204 000 15 300 Kč + 20 % 102 000 Kč
204 000 312 000 35 700 Kč + 25 % 204 000 Kč
312 000 a více 62 700 Kč + 32 % 312 000 Kč
 
1999
Základ daně Daň Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího  
0 102 000 15 %  
102 000 204 000 15 300 Kč + 20 % 102 000 Kč
204 000 312 000 35 700 Kč + 25 % 204 000 Kč
312 000 1 104 000 62 700 Kč + 32 % 312 000 Kč
1 104 000 a více 316 140 Kč + 40 % 1 104 000 Kč

 

 

 

Prameny: European Commission, taxation adn Customs Union, VAT Rates Applied in the Member States of the European Community The World Wide Tax and Tax Source 2015

  


Facebook


Twitter

Sledujte nás na Twitteru