Sazby pro uplatňování výdajů procentem z příjmů

Sazby pro uplatňování výdajů procentem z příjmů

Sazby pro uplatňování výdajů procentem z příjmů upravuje § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 


U příjmů ze zemědělské výroby dosažených poplatníkem, který není zemědělským podnikatelem, zdaňovaných dle §10 odst. 1 písm. a) zákona, lze uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80% z příjmů.

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2013

 

příjmy z činností

% z příjmů

zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

80%

řemeslné živnosti

80%

neřemeslné živnosti

60%

autorské a podobné příjmy

40% (maximálně 800 000 Kč)

jiné podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, insolvenční správci)

40% (maximálně 800 000 Kč)

příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) a příjmy z pronájmu majetku dle § 9 ZDP

30% (maximálně 600 000 Kč)

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2012

 

příjmy z činností

% z příjmů

zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

80%

řemeslné živnosti

80%

neřemeslné živnosti

60%

autorské a podobné příjmy

40%

jiné podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, insolvenční správci)

40%

příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) a příjmy z pronájmu majetku dle § 9 ZDP

30%

 

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2011

 

příjmy z činností

% z příjmů

zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

80%

řemeslné živnosti

80%

neřemeslné živnosti

60%

autorské a podobné příjmy

40%

jiné podnikání a jiné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci konkursní podstaty)

40%

příjmy z pronájmu

30%

 

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2010

 

příjmy z činností

% z příjmů

zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

80%

řemeslné živnosti

80%

neřemeslné živnosti

60%

autorské a podobné příjmy

40%

jiné podnikání a jiné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci konkursní podstaty)

40%

příjmy z pronájmu

30%

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2009

 

příjmy z činností

% z příjmů

zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

80%

řemeslné živnosti

80%

neřemeslné živnosti

60%

autorské a podobné příjmy

60%

jiné podnikání a jiné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci konkursní podstaty)

60%

příjmy z pronájmu

30%

 


Facebook