Sazby pro uplatňování výdajů procentem z příjmů

Sazby pro uplatňování výdajů procentem z příjmů

Sazby pro uplatňování výdajů procentem z příjmů upravuje § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2016

 

příjmy z činností % z příjmů
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a příjmy ze zemědělské výroby dosažených poplatníkem, který není zemědělským podnikatelem, zdaňovaných dle § 10 odst. 1 písm. a) zákona 80 % (maximálně 1 600 000 Kč)
řemeslné živnosti 80 % (maximálně 1 600 000 Kč)
neřemeslné živnosti 60 % (maximálně 1 200 000 Kč)
autorské a podobné příjmy 40 % (maximálně 800 000 Kč)
jiné podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, insolvenční správci) 40 % (maximálně 800 000 Kč)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) a příjmy z pronájmu majetku dle § 9 ZDP 30 % (maximálně 600 000 Kč)

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2015

 

příjmy z činností % z příjmů
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % (maximálně 1 600 000 Kč)
řemeslné živnosti 80 % (maximálně 1 600 000 Kč)
neřemeslné živnosti 60 % (maximálně 1 200 000 Kč)
autorské a podobné příjmy 40 % (maximálně 800 000 Kč)
jiné podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, insolvenční správci) 40 % (maximálně 800 000 Kč)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) a příjmy z pronájmu majetku dle § 9 ZDP 30 % (maximálně 600 000 Kč)

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2013 a 2014

 

příjmy z činností % z příjmů
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 %
řemeslné živnosti 80 %
neřemeslné živnosti 60 %
autorské a podobné příjmy 40 % (maximálně 800 000 Kč)
jiné podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, insolvenční správci) 40 % (maximálně 800 000 Kč)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) a příjmy z pronájmu majetku dle § 9 ZDP 30 % (maximálně 600 000 Kč)

 


 

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2012 

 

příjmy z činností % z příjmů
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství  80 %
řemeslné živnosti  80 %
neřemeslné živnosti  60 %
autorské a podobné příjmy  40 %
jiné podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, insolvenční správci)  40 %
příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku dle § 7 odst. 2 písm. e) a příjmy z pronájmu majetku dle § 9 ZDP  30 %

 

 


 

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2011 

 

příjmy z činností % z příjmů
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství  80 %
řemeslné živnosti  80 %
neřemeslné živnosti  60 %
autorské a podobné příjmy  40 %
jiné podnikání a jiné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci konkursní podstaty)  40 %
příjmy z pronájmu  30 %

 

 


 

 

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2010 

 

příjmy z činností % z příjmů
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství  80 %
řemeslné živnosti  80 %
neřemeslné živnosti  60 %
autorské a podobné příjmy  40 %
jiné podnikání a jiné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci konkursní podstaty)  40 %
příjmy z pronájmu  30 %

 

 


  

 

Sazby výdajových paušálů v roce 2009

 

příjmy z činností % z příjmů
zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství  80 %
řemeslné živnosti  80 %
neřemeslné živnosti  60 %
autorské a podobné příjmy  60 %
jiné podnikání a jiné činnosti (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, správci konkursní podstaty)  60 %
příjmy z pronájmu  30 %

  

 


Facebook