Příjmy a výdaje v daňové evidenci podnikatelského subjektu

Náhled dokumentu
 

Příjmy a výdaje v daňové evidenci podnikatelského subjektu

DOKUMENT JE PŘÍSTUPNÝ V PRODUKTU Účetní expert, Účetnictví v zemědělství

PŘIHLAŠTE SE NEBO SI OBJEDNEJTE BĚHEM 5 MINUT NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K MNOHA UŽITEČNÝM INFORMACÍM.

Datum publikování: 1. 8. 2012
Autoři: Ing. Hana Hlaváčková
Typ: výklady
Zdroj: Účetnictví v zemědělství 2012/8
Podnikatelské fyzické osoby (dále jen „FO“), které nemají povinnost vést účetnictví, vedou pro účely zjištění daně z příjmů daňovou evidenci, ve které zaznamenávají příjmy, výdaje, majetek a závazky v souladu s § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Druhý způsob záznamu informací o podnikání je uplatňování paušálních výdajů procentem z příjmů, kdy základem pro výpočet daně z příjmů je soupis jednotlivých druhů příjmů.
Příjmy a výdaje v daňové evidenci podnikatelského subjektu Podnikatelské fyzické osoby (dále jen „FO“), které nemají povinnost vést účetnictví, vedou pro účely zjištění daně z příjmů daňovou evidenci, ve které zaznamenávají příjmy, výdaje, majetek a závazky v souladu s § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Druhý způsob záznamu informací o podnikání je uplatňování paušálních výdajů procentem z příjmů, kdy základem pro výpočet daně z příjmů je soupis jednotlivých druhů příjmů. Údaje o příjmech a výdajích tvoří hlavní součást daňové evidence. Zapisují se do peněžního deníku, který je základním dokumentačním prvkem v daňové evidenci. Přesné sledování příjmů a výdajů v členění pro zjištění základu daně je povinné - podle § 7b ZDP. Znamená to, že je nutno odděleně sledovat výdaje a příjmy, které základ daně ovlivní (výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdanitelné příjmy), a ty, které základ daně neovlivní (příjmy, které se nezdaňují a nedaňové výdaje). Aby poplatník vedl tuto evidenc ...