odpis a prodej auta

odpis a prodej auta

Daně z příjmů

Autor:

Šárka

Založeno: 16. 10. 2010
Počet příspěvků: 9
Zařazení: Daně z příjmů
Nejnovější příspěvek: 19. 10. 2010 15:13
Dobrý den, prosím o radu, nové osobní vozidlo s přepážkou bylo pořízeno v roce 2008 za 650000, avšak vzhledem ke ztrátě v roce 2008 a 2009 odpisy nebyly uplatněné, v březnu 2010 majitel vůz prodal za 250000,- bez DPH. Jak mám proúčtovat 250000,-? Dat celou částku do daňových přijmu nebo to zaúčtovat nedaňově, když odpisy nebyly uplatněné? Případně mám odepsat 20 proc.hodnoty auta v roce 2010 a co se zbývající částkou 650000? Všem moc děkuji za názor, jak mám celou tu transakci zaúčtovat, vedeme DE. Šárka

Příspěvky v diskusi odpis a prodej auta
Přidat příspěvek
RE: odpis a prodej auta
vloženo: 18. 10. 2010 10:53:26
Dobrý den, dle mého názoru by postup měl být následující: v daňové evidenci zaznamenáte příjem 250 tis. Kč za prodej vozidla - daňově. Na konci roku provedete ruční úpravy: 50% daňový odpis auta v 1. roce dle § 26 bod 6), tj. 65.000 a zůstatkovou cenu 585 tis. Kč rovněž daňově dle § 24, 2b). Pokud jste v minulých letech krátila výdaje na provoz vozidla dle % využití pro soukromé účely (z knihy jízd), mohla byste i příjem ve výši 250 tis. Kč o příslušné % pokrátit dle § 23, bod 4e).
odpis a prodej auta
Autor: Daniela
vloženo: 18. 10. 2010 11:35:57
Myslím si, že daňová zůstatková cena 585 tis Kč bude nižší o neuplatněné odpisy v roce 2008 a 2009. Daňové odpisy není poplatník povinen uplatnit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přeřušeno nebylo. Za zůstatkovou cenu se považuje rozdíl mezi vstupní cenou majetku a celkovou výší odpisů stanovených dle §26 a §30 až § 32.
RE: odpis a prodej auta
Autor: Martina
vloženo: 18. 10. 2010 23:15:55
Z jakého důvodu by se měla zůstatková cena snižovat o neuplatněné odpisy? Pokračování v odpisování způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, už nastínil pan Košárek. Letos uplatníte odpis pro 1. (slovy:první) rok odpisování. Osobně bych neuplatňovala odpisy ani letos a do výdajů bych uplatnila pořizovací cenu auta, která je (při neuplatnění odpisů) zároveň zůstatkovou cenou.
odpisy a prodej auta
Autor: Daniela
vloženo: 19. 10. 2010 09:27:20
Na moji předchozí odpověď by mělo ještě navazovat: Dle § 23 odst. 4 e) se do základu daně nezahrnují částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích a to max. do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů) v předchozích zdaňovacích obdobích. Čili v daňovém přiznání by měla být tržba ve výši 250 tis. Kč ponížena o neuplatněné odpisy v r.2008 a 2009 a uplatněna daňová zůstatková cena dle §26 a §30 až §32.
RE: odpisy a prodej auta
Autor: marie
vloženo: 19. 10. 2010 09:38:59
Ptám se stejně jako Martina, proč by měly být v roce prodeje uplatněny odpisy za rok 2008 a 2009? Vždyť to řeším zůstatkovou cenou!
RE: RE: odpisy a prodej auta
Autor: marie
vloženo: 19. 10. 2010 09:41:41
Navíc - pro uplatnění odpisů 08 a 09 byste musela podávat dodatečná přiznání.
RE: RE: RE: odpisy a prodej auta
Autor: Daniela
vloženo: 19. 10. 2010 10:10:21
V konečném kontextu (když si to spočítáte) to vyjde nastejno :-) jako postup p. Košárka. Ale postup, který jsem uvedla je uváděn v odborných publikací. ( Možná bylo nešťastné, že jsem v 1. své odpovědi uvedla jen jiný výpočet DZC a hned nepokračovala tím, co jsem uvedla ve své 2. odpovědi - snížení příjmů (výnosů) o neuplatněné výdaje (náklady)).
RE: RE: RE: RE: odpisy a prodej auta
vloženo: 19. 10. 2010 14:33:34
Dobrý den paní Danielo, budeme zde zřejmě "slovíčkařit". Nejsem daňový poradce a odborná publikace bude mít zřejmě vyšší prioritu, ale myslím si, že Vámi uváděný § 23,4e) se této záležitosti netýká. Poplatník pouze nevyužil možnosti, které dává zákon, ale to neznamená, že by se jednalo o výdaje (náklady) neuznané. Zmíněný § bych vztahoval např. na nedaňový odpis pohledávek na 546 a zaúčtování již nečekaného příjmu z pohledávky v budoucím období na 646 - nedaňově! Rovněž na případ, kdy by poplatník daňový odpis uplatnil a krátil ho v poměru pro soukromé použití. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, vzal bych zpět svou poslední větu v příspěvku ohledně krácení příjmu. Ostatní bych zachoval jak jsem uvedl v příspěvku.
RE: RE: RE: RE: RE: odpisy a prodej auta
Autor: Daniela
vloženo: 19. 10. 2010 15:13:21
Pane Danieli Košárku, děkuji za Vaše vysvětlení, že § 23 4e) se týká jen když by poplatník daňový odpis uplatnil a krátil ho v poměru pro soukromé použití. Pátrala jsem dál a ano, máte pravdu. Vaše odpověď je správná. Také nejsem daňová poradkyně a § 23 4e) jsem si na základě odborné publikace nesprávně vyložila. Ale od toho tu tato diskuse je :-) a jsem ráda za Vaše objasnění. Děkuji.